Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van de LondenShop.nl, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09028679 inzake de website LondenShop.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door LondenShop.nl door middel van het klantensysteem van de webshop LondenShop.nl.

LondenShop.nl respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van LondenShop.nl.
U dient zich ervan bewust te zijn dat LondenShop.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van LondenShop.nl, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van LondenShop.nl en uitsluitend gebruikt om onze produkten en/of diensten aan u te kunnen leveren waarom u heeft gevraagd.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door LondenShop.nl worden gebruikt om u te informeren over LondenShop.nl producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van LondenShop.nl te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode en/of in uw LondenShop.nl account.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door LondenShop.nl. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en LondenShop.nl.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email en/of eigen LondenShop.nl account.

Bewaartermijn


LondenShop.nl bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.


Cookies


LondenShop.nl maakt beperkt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak van onze webshop te vergroten en ten behoeve van advertentie netwerken.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van LondenShop.nl. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

01-01-2018

Winkelwagen

Er bevinden zich nog geen producten in uw winkelmandje

Verder met winkelen

Stel uw vraag